Záruka a servis

Záručná doba

Záručná doba pre všetky automobilové chladničky Libhof je 1 rok od dátumu zakúpenia. Dátum zakúpenia by mal byť uvedený v používateľskej príručke. Záruka platí, ak nedochádza k vonkajšiemu mechanickému poškodeniu, stopám vlhkosti, manipstácii s integritou krytu a neaukázovaným opravám alebo k dôkazom o nesprávnych prevádzkových podmienkach.

Predĺžená záruka

Predĺžená záruka na kompresory je platná 3 roky od dátumu zakúpenia. Záruka platí pri absencii akéhokoľvek vonkajšieho mechanického poškodenia, stôp vlhkosti, manipstácie s integritou puzdra a neaukázovaných opráv alebo známok odchýlok od prevádzkových podmienok.

Popredajný servis

V prípade servisných alebo záručných nárokov sa obráťte na svojho predajcu, kde ste výrobok zakúpili. Zoznam predajcov a ich kontaktné údaje nájdete v príslušnej časti webovej stránky.

Zákaznícka podpora

Odpovieme na vaše otázky týkajúce sa záruky a servisu: