Libhof Picnic BW-65R

Hlavné výhody

Objem
Rozmery tepelnej nádoby
Hmotnosť
Kolesá
Čas skladovania v chlade
Druh plastu
Držiaky pohárov
Vnútorný kôš
Vnútorná priečka
Otvárač na fľaše
Odtokový odtok

65 l
78x42x45 sm
7.19 kg
Áno
120 hodín
LLDPE +
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno