Libhof Picnic BW-42R

Hlavné výhody

Objem
Rozmery tepelnej nádoby
Hmotnosť
Kolesá
Čas skladovania v chlade
Druh plastu
Držiaky pohárov
Vnútorný kôš
Vnútorná priečka
Otvárač na fľaše
Odtokový odtok

42 l
30×35.5×42.5 cm
4.42 kg
Áno
72 hodín
LLDPE +
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno